x

培训中心

河北省设备管理协会

关于装备制造业专业委员会人事任免通知

经协会研究决定,兹任命刘海宇为河北省设备管理协会装备制造业专业委员会(筹)秘书长,任期四年。现予以公示,公示期为7个工作日。

 

                                                                                                   河北省设备管理协会

                                                                                                 秘书处

                                                                                                  202362

[字体:    ]